ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL
ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL

Contrato de ciudad 2019

Contracte de ciutat 2019.pdf
Documento Adobe Acrobat [946.1 KB]

Contrato de ciudad 2018

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT


                      Tinguem cura de I'espai públic, el nostre bé comú
                                        Contracte de Ciutat 2018


Les ciutats han de donar resposta a nous reptes i això requereix necessàriament una nova governança, des de la complicitat entre el seu teixit associatiu, el conjunt de la ciutadania i els governs locals.
Sant Boi és una ciutat amb una potent xarxa d'associacions que treballen a diari per construir un municipi més habitable, participatiu i inclusiu.
Per la seva banda el govern municipal reconeix la importància i la magnitud d'aquesta activitat civica i vol fer un pas mes en la construcció d'aquest marc de confiança mutua i compromis de treball conjunt.
Per aquest motiu, I'any 2017 els i les representants de les entitats i del govern local vam acordar signar un document, com a element inicial per a un nou contracte de ciutat, el qual haurem de construir de manera continua i conjuntament.
Avui, 9 de maig de 2018, posem una peça més en la construcció col·lectiva d'aquest contracte de ciutat, i manifestem la nostra voluntat de donar resposta a un dels principals reptes de Sant Boi expressat per la ciutadania: la cura i I'us responsable de I'espai públic com a bé comú i patrimoni de tots i de totes.
Un espai públic net i endreçat diu molt de nosaltres com a comunitat.
El govern municipal manifesta el seu ferm compromis a posar tots els recursos al seu abast per assolir aquest objectiu. Però som conscients que aquest és un repte col·lectiu, que va més enllà de la capacitat d'acció de I'Administracio pública.
Per això les entitats i associacions de Sant Boi ens sumem a aquest esforç i ens comprometem a:
• Tenir cura dels espais que ocupem com a seu així com dels espais d'activitat de la nostra entitat, com a exercici de corresponsabilitat i exemplaritat.
• Promoure la reducció dels residus i la seva recollida selectiva en les activitats a I'aire lliure de la nostra entitat.
• Promoure, entre els nostres associats i associades, les campanyes sobre neteja o ús responsable de I'espai públic organitzades per les administracions o altres entitats i associacions locals.
• Fomentar, des de la nostra entitat, la neteja com a valor civic i I'estima per I'espai públic per part de la ciutadania de Sant Boi.
• Realitzar almenys dues accions de sensibilitzacio de I'us responsable de I'espai públic al llarg de I'any 2018, sota el lema Tinguem cura de I'espai públic, el nostre bé comú.
Aquests compromisos s'afegeixen als que els i les representants de les entitats i del govern local vam signar el passat 26 d'abril de 2017, per tal de donar continuïtat i aprofundir en la construcció col·lectiva del Contracte de Ciutat, i que eren:
• Treballar de manera conjunta per a Sant Boi i per al conjunt dels seus ciutadans i ciutadanes com a centre de la nostra acció, des de la col·laboracio mútua, la innovació i la millora permanent.
• Construir conjuntament marcs d'actuació exemplars en la nostra pràctica diaria per tal de fomentar una cultura ética de ciutat, a partir d'un compromís mutu de
transparencia, participació i bona gestió dels recursos públics.
• Aprofundir en la cura i la gestio cívica de I'espai públic de la nostra ciutat, entès com un bé comú i un patrimoni col·lectiu.
• Treballar, en definitiva, per contribuir a fer un Sant Boi cada vegada més viu, plural i dinàmic.


Sant Boi de Llobregat, 9 de maig de 2018

 

Contacto

ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL

Can Massallera
C/ Mallorca, 30
08830 Sant Boi de Llobregat

BARCELONA

Email: santboiball@hotmail.com

Solo Whassap 

https://

www.facebook.com/santboi.ball

https://twitter.com/Santboiball

https://www.instagram.com/santboiball

Sant Boi Ball en las Redes Sociales

¿Cómo hacerse socio?

Si quiere unirse a nuestra Asociación, utilice el Formulario de Contacto para recibir información. 

¡Le esperamos!

 

Horario de atención para Socios y Público en general

Nuestro horario de atención a los socios y al público en general es los miércoles de 20:00h- 21:00h en Can Massallera. Planta 1ª primer despacho a la derecha.
Salvo el mes de Septiembre que es de lunes a viernes en el mismo horario.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ASSOCIACIÓ SANT BOI BALL